Sakrament chrztu dzieci sprawujemy w naszej parafii w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12:00. W inne niedziele chrzest dziecka też może się odbyć, ale po Mszy św. o godz. 12:00.

W celu zapisania dziecka do chrztu rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka i danymi chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres.