Intencje mszy świętych

11.04.2021 – 18.04,2021

  • Niedziela

godz. 7:30: + Kazimierza, Eugenię, Ryszarda Lipców

godz. 9:45: + Sławomira, Józefę, Józefa Kościechów, Genowefę, Antoniego Karwatów, Stefanię, Leona, Andrzeja, Martynę Janusów, Marcelego, Stanisława Rabczyńskich

godz. 12:00: Za parafian

+ Kazimierza Darczuka w 14 r.śm., Floriana Peślę

+ Mariannę, Stanisława Gniadzików, Barbarę, Jana Słapczyńskich

+ Rajmunda Fijałkowskiego

godz.16:00: + Antoniego, Zofię, Czesława, Pawła, Halinę, Ślusarczyków

  • Poniedziałek

godz. 7:00: + Roberta Matulkę od uczestników pogrzebu 8/12

godz. 18:00: + Czesława, Mariana, Wacława Mędlów od rodziny Sas

  • Wtorek            

godz. 7:00: + Reginę Pawlak od uczestników pogrzebu 7/8

godz. 11:00: Msza pogrzebowa + Sylwestra Majewskiego

godz. 18:00: + Marcina Jasińskiego w 30 dzień po pogrzebie 1/8

  • Środa

godz. 7:00: + Bożenę Majchrzak od uczestników pogrzebu 7/12

godz. 18:00: + Barbarę, Edwarda Wąchockich

  • Czwartek

godz. 7:00: + Genowefę Chwil od uczestników pogrzebu 7/8

godz. 18:00: + Jana Kwiatkowskiego od firmy Jarper

  • Piątek

godz. 7:00: + Jana Lewandowskiego od uczestników pogrzebu 7/9

godz. 18:00: + Stanisławę Witczak od uczestników pogrzebu 6/6

  • Sobota

godz. 7:00: + Aleksandra Lelonka od uczestników pogrzebu 3/7

godz. 18:00: + Jadwigę Ciesielską

  • Niedziela

godz. 7:30: + Roberta w dniu imienin, Józefa, Helenę, Jana, Władysława, Zygmunta, Franciszka Rylskich, Jana Kwiatkowskiego

godz. 9:45: + Genowefę, Lucynę, Antoniego Pragów

godz. 12:00: Za parafian

+ Henryka Araka w 2 r.śm., zm. z r. Araków, Słobodzinów

+ Wandę Pakuła

+ Teresę w 8 r. śm., Jerzego Pożyckich, zm. z r. Szymczaków

+ Józefa Rozbickiego, zm. z r. Rozbickich

+ Jana, Elżbietę w 42 r.śm., Kazimierza, Helenę Woźniaków

godz.16:00: + Mariannę Cybulską z d. Kołodziejską w 1 r.śm.