Intencje mszy świętych

27.09.2020 – 04.10.2020

  • Niedziela

godz. 7:30: + Michała Olczaka

godz. 9:45: + Wiesławy, Józefa, Władysławy Osińskich, Aleksandra, Feliksy Gozdków

godz. 12:00: W intencji parafian

Dziękczynno-błagalna dla Agnieszki za otrzymane łaski w 65 r. ur.

+ Urszuli Gwiazda, Agnieszki Roszczyk

+ Zofii, Wacława, Czesława, Stanisława Orzeszaków, Beaty Kaczmarskiej, Bogdana Kumocha

godz.16:00: + Wacława Kwiatkowskiego, Zofii, Jana Ogrodnych

  • Poniedziałek

godz. 7:00 + Tadeusza Urbanka od uczestników pogrzebu 5/11

godz. 18:00: + Wacława Sasa, Zofii Juliana Mendlów, Heleny Obszańskiej

  • Wtorek

godz. 7:00: + Zofii Milejskiej od uczestników pogrzebu 8/9

godz. 18:00: + Barbary Rosolak od uczestników pogrzebu 6/6

  • Środa

godz. 7:00: + Tadeusza Urbanka od uczestników pogrzebu 6/11

godz. 18:00: + Zofii Milejskiej od uczestników pogrzebu 9/9

  • Czwartek

godz. 7:00: wolna intencja
godz. 18:00: + Tadeusza Urbanka od uczestników pogrzebu 7/11

  • Piątek

godz. 7:00: wolna intencja

godz. 18:00: + Tadeusza Urbanka od uczestników pogrzebu 8/11

  • Sobota

godz. 7:00: + Tadeusza Urbanka od uczestników pogrzebu 9/11

godz. 12:00: W intencji Koła Różańcowego z Załęża Dużego

godz. 18:00: + Zdzisława, Jana, Marianny Peców, Stanisława, Józefy, Anny, Franciszka Wurmańskich, Teresy Łach

  • Niedziela

godz. 7:30: + Romana, Janiny Kucharskich, c.r. Kucharskich, Wojnickich, Tywonków

godz. 9:45: + Ryszarda Szymańskiego

godz. 12:00: W intencji parafian

+ Roberta Rylskiego, Agatki Wierzbickiej

+ Krystyny Kijewskiej

+ Marianny, Wacława Pawlaków

+ Krzysztofa Matulki w 5 r.śm., Stanisławy, Lucjana, Zbigniewa, Janusza Toporków

+ Franciszka Celejewskiego, c.r. Celejewskich

+ Danuty, Zdzisława, Jadwigi, Julii Skorupskich

+ Andrzeja, Stanisława, Marcinka Hoffmanów, Natalii, Stanisława Witków, Władysławy, Ryszarda Kowalskich, Stanisławy Mastalerz

+ Wojciecha w 6 r.śm., Jana, Walerii Wieczorków, Wacława, Genowefy, Haliny Zagrodów, c.r. Wieczorków, Zagrodów

+ Zbigniewa Szymańczaka w 4 r.śm.

+ Renaty Tobera

godz.16:00: + Sławomira, Anny, Stefana, Tadeusza Ostrowskich