Intencje mszy świętych

  • Niedziela

godz. 7:30: + Anny Pożega

godz. 9:45: + Jadwigi Skibińskiej, Agnieszki, Tadeusza, Jana Urwalskich, c.r. Skibińskich, Urwalskich

godz. 12:00: W intencji parafian

O błogosławieństwo Boże dla Jasia w 7 r. urodzin i dla całej rodziny

+ Haliny Zagroda

+ Czesława Osińskiego  w 9 r.śm.

+ Grzegorza w 1 r.śm., Feliksy , Bolesława Kozmanów

+ Joanny, Antoniego Krupów, Zofii, Jana Komorowskich

+ Henryka Kwila w 1 r.śm., Heleny, Stanisława, Stefana Kacprzaków

+ Heleny w 2 r.śm. , Tadeusza Urbanków

+ Józefy Maciejewskiej z okazji imienin, Ryszarda Żuczkowskiego

+ Anny Król w 1 r.śm.

+ Urszuli Gwiazda, Agnieszki Roszczyk

godz.16:00: + Jana, Genowefy, Jana Rybskich, c.r. Rybskich

  • Poniedziałek

godz. 7:00: Za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej: O Boże światło dla pogan i tych, którzy Boga jeszcze nie znają, aby doznali prawdziwej radości i szczęścia z powrotu do Boga przez kontakt z Ewangelią.

godz. 18:00: + Andrzeja Bożyka w 30 dzień po pogrzebie

  • Wtorek

godz. 7:00: + Krystyny Kijewskiej

godz. 18:00: + Alicji Perzyna

  • Środa

godz. 7:00: + Bronisławy Budzik 9/10

godz. 18:00: + Czesławy Ciesielskiej

  • Czwartek

godz. 7:00: Za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej: Za dusze braci dłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Boga, nadużyli Jego łask trwając uporczywie w swoich błędach, aby powrócili do jedności z Kościołem.
godz. 18:00: + Hanny Aleksińskiej w 1 r.śm.

  • Piątek

godz. 7:00:  Za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej: Za dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, aby były szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym

godz. 18:00: + Władysławy, Jana, Zygmunta, Jana Szymczaków, Stanisławy, Jana Zawadzkich, c.r. Szymczaków, Osińskich

  • Sobota

godz. 7:00: Za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej: Za dusze, które szczególnie wśród wszelkich udręczeń i przeciwności czczą i wysławiają miłosierdzie Boże, aby zajaśniały szczególną jasnością w życiu przyszłym.

godz. 18:00: O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Piotra w 39 r. ur. i dla całej rodziny.

  • Niedziela

godz. 7:30: + Stefana, Zofii, Jana Wojtyniaków, Stanisława Nowaka

godz. 9:45: + Janiny, Romana, Grzegorza Białkowskich

godz. 12:00: W intencji parafian

+ Mieczysława Ciesielskiego w 24 r.śm.

+ Mariana w 1 r.śm., Genowefy, Stanisława Dudziców

+ Stanisławy w 6 r.śm., Lucjana, Zbigniewa, Janusza Toporków, Krzysztofa Matulki

+ Stanisława w 25 r.śm., Zofii, Jana, Marcjanny Wójcików, Janiny, Józefa, Stefanii Witków

+ Haliny Kowalczyk w 5 r.śm.

godz.16:00: + Olgi Trzeciakowskiej, Dariusza, Mieczysława Wojciechowskich, c.r. Trzeciakowskich, Wojciechowskich, Więchów