REMONT KOŚCIOŁA – DOTACJE

REMONT KOŚCIOŁA - DOTACJE

W dniu 29 grudnia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę na dofinansowanie budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz hydrantu w naszym kościele. Wartość dotacji wynosi 80 000 zł. Planowane działania w sposób znaczący poprawią stan techniczny zabytkowego budynku oraz poprawią bezpieczeństwo przeciwpożarowe.